poniedziałek, 20 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

Podczas wtorkowej sesji samorządu 18 głosami „za” Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. 12 radnych opowiedziało się też za udzieleniem gospodarzowi gminy wotum zaufania.

Zobacz także

- Reklama -

Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza (ostatnim przed wyborami samorządowymi) poprzedziły określone i dość żmudne procedury: odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na ten temat, a także opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz samorządowej Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie terytorialnym burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił też raport o stanie miasta za ubiegły rok. W swoim wystąpieniu gospodarz gminy zaprezentował najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, mówiąc też m.in. o trudnej kondycji miejskich finansów w warunkach nowego systemu podatkowego i postępującej inflacji, realizowanych zadaniach związanych z kanalizacją, planowaniem przestrzennym, infrastrukturą komunalną i drogową, ochroną środowiska, a także o oświacie, która od lat stanowi najważniejszy punkt w swarzędzkim budżecie. Po prezentacji miała miejsce krótka dyskusja nad przedstawionym raportem. Ostatecznie samorząd udzielił szefowi ratusza wotum zaufania (12 głosów za, 5 głosów wstrzymujących się i 3 głosy przeciw, choć należy odnotować, że jednego z radnych nie było na sali obrad), natomiast najważniejsze tego dnia głosowanie – nad uchwałą absolutoryjną zakończyło się zdecydowanie korzystniejszym wynikiem dla gospodarza gminy. „Za” udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 18 samorządowców, przy 2 głosach wstrzymujących się i żadnym głosie sprzeciwu. Tuż po tym przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura pogratulowała burmistrzowi w imieniu radnych, wręczając gospodarzowi gminy kwiaty i dziękując za dobrą współpracę nad ubiegłorocznym budżetem. Marian Szkudlarek słowa podziękowania skierował z kolei w stronę radnych, sołtysów, swoich współpracowników i mieszkańców, dziękując im za wysiłek na rzecz sprawnego funkcjonowania samorządu gminy.

- Reklama -
- Reklama -