środa, 24 lipca 2024
21.5 C
Swarzędz

Gmina na nowej umowie „śmieciowej”

Miasto poinformowało o popisaniu umowy z firmą ALBA S.A. na wywóz odpadów z terenu gminy – od lipca – przez kolejne półtora roku. Wartość tego kontraktu to nieco ponad 29,4 mln zł.

Zobacz także

- Reklama -

O swarzędzki kontrakt „śmieciowy”, przypomnijmy, ubiegały się w międzyczasie cztery przedsiębiorstwa: poznański Remondis Sanitech, wrocławska spółka PreZero, FBSerwis z Warszawy oraz ALBA S.A. z Wrocławia, która aktualnie wywozi odpady z terenu gminy. Kilka dni temu natomiast gmina poinformowała, że dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, decydując się podpisać umowę z tym ostatnim przedsiębiorstwem. Wartość kontaktu ma wynieść nieco ponad 29,4 mln zł i będzie on obowiązywał do końca przyszłego roku, a więc o pół roku dłużej niż obecny. Umowę w tej sprawie podpisano natomiast w miniony poniedziałek: – 29 maja br. podpisano umowę dot. odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. Umowa została zawarta na okres od lipca 2023 roku do grudnia 2024 roku, a Wykonawcą który będzie ją realizował jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., czyli firma która już od lipca zeszłego roku świadczy usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy – podał ratusz w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej miasta. Póki co, nie wiadomo jeszcze, czy wrocławskie przedsiębiorstwo będzie odbierało śmieci z gminy samodzielnie, czy też zdecyduje się na zatrudnienie jakiegoś podwykonawcy tak jak obecnie, gdy zbiórkę bioodpadów powierzono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Artur Zys. W lipcu, przypomnijmy, nastąpią natomiast zmiany w samym systemie odbioru odpadów. Jak już w międzyczasie informowaliśmy, wówczas np. nie trzeba będzie zgłaszać miastu – z 14-dniowym wyprzedzeniem jak dotychczas – zamiaru wystawienia odpadów gabarytowych, co było do tej pory sporym utrudnieniem organizacyjnym – przede wszystkim dla mieszkańców. – Ponadto w odniesieniu do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) na terenie nieruchomości jednorodzinnych – zostanie dopuszczony system mieszany – workowo / pojemnikowy, z zastrzeżeniem, że właściciel nieruchomości samodzielnie wyposaża nieruchomość w pojemniki oraz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie gminę, w przeciwnym wypadku nieruchomość nadal będzie objęta tylko systemem workowym. Zwiększona zostanie też częstotliwość odbioru odpadów frakcji papieru oraz metali i tworzyw sztucznych z nieruchomości jednorodzinnych, wracając tym samym do odbioru raz na dwa tygodnie – informuje Urząd Miasta i Gminy.Przypomnijmy, że był to jeden z postulatów zgłaszanych przez mieszkańców podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych w tej sprawie.

- Reklama -
- Reklama -