środa, 19 czerwca 2024
22 C
Swarzędz

Tramwaj do Swarzędza – jest porozumienie!

W środę, 19 lipca, Swarzędz oraz Poznań podpisały list intencyjny dotyczący budowy nowej linii tramwajowej łączącej obie miejscowości. Sygnatariuszem porozumienia została również firma Volkswagen Poznań.

Zobacz także

- Reklama -

Chodzi, jak już w międzyczasie informowaliśmy, o przedłużenie linii tramwajowej, która aktualnie kursuje na Miłostowo – aż do ul. Stawnej w Swarzędzu. Pierwszy przystanek – według wstępnego pomysłu – po ewentualnym dobudowaniu torów mógłby się znajdować na wysokości Volkswagena w Antoninku, kolejny na wysokości ul. Sośnickiej, czyli już na granicy z naszą gminą, a końcowy – wraz z pętlą – w rejonie wspomnianej ul. Stawnej, gdzie gmina miałaby z czasem wybudować też węzeł przesiadkowy z parkingami buforowymi. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana wspólnie przez Poznań, Swarzędz oraz największego pracodawcę w regionie, czyli Volkswagen Poznań. W środę prezydenci obu miejscowości: Jacek Jaśkowiak oraz Marian Szkudlarek, a także przedstawiciele Volkswagena Poznań podpisali list intencyjny, który da podstawę do opracowania tzw. analizy celowości i efektywności połączenia tramwajowego między stolicą Wielkopolski a naszą gminą. – Połączenie Poznania ze Swarzędzem, 52-tysięczna gminą, za pomocą tramwaju byłoby bardzo oczekiwane – mówił Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza. – Trzeba mieć marzenia, a naszym marzeniem jest właśnie połączenie Swarzędza z Poznaniem. Bardzo liczymy na realizację tej inwestycji, chcielibyśmy skorzystać ze środków unijnych przy budowie tej trasy – wyjaśniał. Jak z kolei podkreślał gospodarz stolicy Wielkopolski, połączenie tramwajowe leży także w interesie Poznania: – Od dłuższego czasu z inicjatywy burmistrza Swarzędza rozmawiamy o lepszym skomunikowaniu Swarzędza i Poznania. To nasz najważniejszy sąsiad, bo tam żyje ponad 50 tysięcy osób – podkreślał Jacek Jaśkowiak. – Zależy mi na tym, żeby do Poznania codziennie wjeżdżało mniej aut – dodał.
Inwestycja, jak poinformowano, będzie jednak skomplikowanym przedsięwzięciem i potrwa kilka lat. Kłopotem w poprowadzeniu linii tramwajowej do Swarzędza będą np. kolizje z istniejącą infrastrukturą drogową, zwłaszcza z wiaduktem i węzłem drogowym w Antoninku, bo wygenerują one największe koszty, które wstępnie oszacowano na 300 mln zł. Jak jednak zapowiedziano, wkrótce wśród pracowników Volkswagena (zakład przedsiębiorstwa znajduje się na linii planowanego połączenia) zostaną przeprowadzone badania preferencji komunikacyjnych, a wykona je Uniwersytet Jagielloński. Ich wyniki posłużą do stworzenia kompleksowej analizy połączenia tramwajowego między miejscowościami. Przygotowania do realizacji tego projektu obejmą także dokumentację planistyczną obu miast. Swarzędz chciałby, żeby korytarz związany z przebiegiem trasy tramwajowej został jak najszybciej ujęty w studium zagospodarowania przestrzennego stolicy Wielkopolski, gmina także zamierza zabezpieczyć tereny pod tę inwestycję w swoim studium.

- Reklama -
- Reklama -