poniedziałek, 27 maja 2024
21 C
Swarzędz

Firma stara, system nowy

Od 1 lipca obowiązuje nowa umowa miasta z firmą ALBA S.A., która przez kolejne półtora roku będzie wywoziła nasze odpady. Śmieci są już jednak odbierane według nowego harmonogramu, a niektóre według innych zasad.

Zobacz także

- Reklama -

Z końcem czerwca wygasł dotychczasowy kontrakt miasta z firmą ALBA S.A. na wywóz odpadów z terenu gminy. Ratusz jednak w drodze przetargu – o czym już w międzyczasie informowaliśmy – zdecydował się ponownie powierzyć tę usługę wrocławskiej spółce, bo ta – spośród czterech oferentów – przedstawiła gminie najkorzystniejszą ofertę, wynoszącą nieco ponad 29,4 mln zł. Nowy kontrakt obowiązuje od 1 lipca do końca przyszłego roku, a więc o pół roku dłużej niż ten zakończony pod koniec czerwca. Umowę w tej sprawie strony podpisały już pod koniec maja. Jak się jednocześnie dowiedzieliśmy, wrocławskie przedsiębiorstwo nadal będzie odbierało większość frakcji odpadów z gminy samodzielnie, jedynie zbiórkę bioodpadów oraz śmieci zmieszanych powierzając – jak wcześniej – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Artur Zys. W lipcu nastąpiły natomiast zmiany w samym systemie odbioru odpadów i warto o tym pamiętać. Miastu na przykład nie trzeba już zgłaszać – z 14-dniowym wyprzedzeniem jak wcześniej – zamiaru wystawienia odpadów gabarytowych. – Ponadto w odniesieniu do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) na terenie nieruchomości jednorodzinnych został dopuszczony system mieszany – workowo / pojemnikowy, z zastrzeżeniem, że właściciel nieruchomości samodzielnie wyposaża nieruchomość w pojemniki oraz ma obowiązek poinformowania o tym fakcie gminę, w przeciwnym wypadku nieruchomość nadal będzie objęta tylko systemem workowym – tłumaczy w rozmowie z „TS” wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, odpowiedzialny w ratuszu m.in. za gospodarkę odpadami. Co ważne, zwiększona została też częstotliwość odbioru papieru oraz metali i tworzyw sztucznych z nieruchomości jednorodzinnych, które są już wywożone raz na dwa tygodnie. Przypomnijmy, że był to jeden z postulatów zgłaszanych przez mieszkańców podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych w tej sprawie. Komunikat do swarzędzan dotyczący nowych zasad „śmieciowych” wystosowała także ALBA S.A.: – Od 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie nowy harmonogram odbioru odpadów wraz z nową częstotliwością odbioru metali i tworzyw sztucznych oraz papieru dla zabudowy jednorodzinnej. Prosimy o śledzenie ewentualnych zmian na bieżąco – informuje przedsiębiorstwo, przypominając że w przypadku niewystarczającej ilości worków na papier/tworzywa sztuczne/szkło – znajdują się one do pobrania w Wydziale Obsługi Gospodarki Odpadami w budynku przy ul. Św. Marcina 1. Natomiast w przypadku jakichkolwiek problemów z odbiorem odpadów z firmą można kontaktować się telefonicznie (71 33 75 100) lub poprzez e-bok: https://www.alba.com.pl/ebok/wywoz-odpadow.

- Reklama -
- Reklama -