czwartek, 23 maja 2024
17.1 C
Swarzędz

Wkrótce wyburzanie wiaduktu nad ul. Piaski!

Przygotowania do gruntownej przebudowy wiaduktu nad ul. Piaski powoli dobiegają końca. Kilka dni temu zakończona została wycinka okolicznych drzew, co okazało się konieczne, by przystąpić do wyburzania starego obiektu. Wkrótce zmieni się też sposób jazdy po DK92.

Zobacz także

- Reklama -

W planowaną przebudową wiaduktu nad ul. Piaski, w połowie sierpnia – przypomnijmy – na drodze krajowej nr 92 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła tymczasową organizację ruchu, wyłączając z ruchu kołowego tzw. szybkie pasy. Utrudnienie obowiązuje na odcinku od ul. Zapłocie do zjazdu w ul. Dworcową po przeciwnej stronie trasy. Wykonawca inwestycji – firma STRABAG Sp z o.o. – przez kilka ostatnich tygodni usuwał bariery ochronne w pasie rozdziału między nitkami drogi krajowej, montowane były też tzw. ścianki szczelne między jezdniami, co posłuży do wprowadzenia kolejnej organizacji ruchu w tym miejscu. Jednocześnie zakończyła się wycinka okolicznych drzew. Jak się w międzyczasie okazało – konieczna, by odpowiednio zabezpieczyć stożki wiaduktu nad ul. Piaski i przystąpić do jego prac rozbiórkowych. Wycinka, jak wynika z naszych obserwacji, objęła na razie południową część drogi krajowej, ponieważ w pierwszej kolejności rozbierana będzie właśnie południowa część wiaduktu. Wkrótce też należy spodziewać się wprowadzenia w okolicy następnego etapu tymczasowej organizacji ruchu: – Rozpoczynamy prace związane ze zmianą organizacji ruchu na DK92 w Swarzędzu. Ruch zostanie przełożony na jezdnię w kierunku Poznania, dzięki czemu możliwa będzie rozbiórka ustroju nośnego na drugiej jezdni. W trakcie budowy ruch na drodze krajowej nr 92 zostanie utrzymany i będzie się odbywał jedną jezdnią, która na czas budowy stanie się jezdnią dwukierunkową – informuje Alina Cieślak, rzecznik prasowypoznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który jest inwestorem całego przedsięwzięcia. – Zakończyły się prace związane z montażem ścianek szczelnych w pasie rozdziału oraz wycinką drzew kolidujących z inwestycją. Po przeniesieniu ruchu na jezdnię północną wiaduktu w kierunku Poznania, rozpoczną się prace rozbiórkowe ustroju nośnego na jezdni w kierunku Warszawy – zapowiada przedstawicielka GDDKiA. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, ruch na północną jezdnię krajówki zostanie przeniesiony najprawdopodobniej we wtorek, 19 września, wówczas też zacznie obowiązywać nowa, tymczasowa organizacja ruchu w tym miejscu. Utrudnienia w tej części gminy będą odczuwali jednak zarówno kierowcy, jak i okoliczni mieszkańcy, rozbiórka wiaduktu bowiem będzie się wiązała z koniecznością zamknięcia dla pojazdów i pieszych ul. Piaski. Bardzo prawdopodobne jest zamykanie wkrótce tej ulicy także w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00), natomiast całkowite zamknięcie ulicy nie powinno trwać dłużej niż łącznie 1 miesiąc dla każdej jezdni. Dotyczy to przede wszystkim etapów rozbiórki i wznoszenia nowego wiaduktu. Co więcej, GDDKiA dopuszcza też zamykanie ul. Piaski dla ruchu do 4 godzin poza okresem szczytów komunikacyjnych maksymalnie 3 razy w tygodniu (czyli w godzinach 6:00 – 9:00 oraz 13:00 – 16:00). O dokładnych terminach wprowadzania powyższych zmian będziemy informować na bieżąco – w miarę otrzymywania komunikatów w tej sprawie z GDDKiA.

Co będzie wykonywane w rejonie ul. Piaski?

Umowę na rozbudowę wiaduktu GDDKiA podpisała z firmą STRABAG, która zadeklarowała wykonanie prac za kwotę ok. 16 mln zł. Kontrakt między stronami dotyczy rozbiórki istniejącego wiaduktu, wykonania w jego miejscu dwóch nowych obiektów spełniających obowiązujące normy i wymagania techniczne, a także przebudowy chodników pod wiaduktami wzdłuż ul. Piaski wraz z murami oporowymi. Nośność estakady zostanie w ten sposób dostosowana do europejskich norm obciążeń ruchem samochodowym oraz do obciążeń pojazdów wojskowych kołowych i gąsienicowych. Termin realizacji tej inwestycji to 2 lata od dnia podpisania umowy (co nastąpiło w marcu).

- Reklama -
- Reklama -