sobota, 22 czerwca 2024
19.2 C
Swarzędz

Opłaty w spółdzielni w górę

Mieszkańców osiedli spółdzielczych od nowego roku czeka podwyżka tzw. opłaty eksploatacyjnej. W górę poszybują także składki na fundusz remontowy.

Zobacz także

- Reklama -

Od stycznia przyszłego roku spółdzielcy zapłacą na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – co miesiąc – więcej za eksploatację swoich mieszkań. Obecnie tzw. opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni to 3,11 zł za metr kwadratowy powierzchni, z początkiem nowego roku będzie ona wynosiła 4,47 zł: podwyżka będzie oscylowała zatem wokół 1,36 zł za metr kwadratowy powierzchni lokalu. Z kolei jeszcze więcej będą musiały zapłacić osoby, które nie są członkami spółdzielni, a mieszkają w jej zasobach – tutaj podwyżka wyniesie z 3,22 zł za m2 do 4,60 zł za m2. Jednocześnie – jak zapowiada Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu – od nowego roku wzrośnie także comiesięcznie pobierana od spółdzielców tzw. składka na fundusz remontowy: z 3,10 zł za m2 do 3,60 zł za m2, zatem wyniesie równo 50 gr. Pisma zapowiadające wzrost opłat trafiły już do lokatorów. Jak wyjaśnia w nich Spółdzielnia Mieszkaniowa, podwyżki wynikają „z ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy”: – Bardzo wysoka inflacja, w tym znaczny wzrost cen surowców i energii, a także dynamicznie rosnący poziom płacy minimalnej przekładają się na wysoki wzrost kosztów zakupów materiałów i usług świadczonych na rzecz zasobów Spółdzielni. Utrzymanie opłaty eksploatacyjnej na dotychczasowym poziomie nie zapewnia zrównoważenia kosztów z przychodami, co przyczynia się do braku płynności finansowej Spółdzielni – wyjaśnia SM, dodając że z tych samych powodów nieuniknione jest podniesienie stawek funduszu remontowego: – Wzrost odpisu na fundusz remontowy wynika ze wzrostu cen materiałów i usług (…) oraz obsługi finansowej z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na przeprowadzenie modernizacji zasobów. (…) W celu zgromadzenia środków na przyszłe remonty konieczna jest korekta odpisu na fundusz remontowy – czytamy. Odnotujmy, że styczniowa podwyżka będzie już kolejnym podniesieniem opłat w swarzędzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w ostatnich latach. Opłaty eksploatacyjne poszybowały w górę w styczniu ubiegłego roku, a wcześniej w maju 2019 r. Ostatni wzrost składki na fundusz remontowy natomiast miał miejsce w lutym 2020 r. Podwyżki te spowodowały jednak, że statystyczny spółdzielca płaci Spółdzielni Mieszkaniowej co miesiąc kilkadziesiąt zł więcej niż przed ich wprowadzeniem. Przypomnijmy jednocześnie, że domowe budżety spółdzielców zostały we wrześniu obciążone także wzrostem stawek za centralne ogrzewanie. W większości przypadków comiesięczne zaliczki pobierane na ten cel przez spółdzielnię są wyższe o 30%. Oznacza to, że statystyczny spółdzielca, płacący do tej pory co miesiąc 200-250 zł za ogrzanie swojego lokalu, po podwyżce musi znaleźć w portfelu dodatkowe 50-75 zł.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -