poniedziałek, 20 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Nowe placówki edukacyjne i medyczne w Kostrzynie!

Od września w Kostrzynie funkcjonuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa SPEKTRUM, prowadząca edukację dla dzieci w spektrum autyzmu. Od stycznia przy szkole otworzy się Niepubliczny Punkt Przedszkolny SPEKTRUM oraz Wielkopolskie Centrum Terapii Dzieci i Wielkopolskie Centrum Medycyny Rodzinnej. Drzwi Otwarte już 18 grudnia!

Zobacz także

- Reklama -

Spektrum autyzmu to zaburzenie neurorozwojowe o nieznanej przyczynie. W ostatnich latach autyzm diagnozuje się u coraz większej liczby dzieci. Uznaje się, że jest to główna przyczyna niepełnosprawności dzieci w wieku powyżej 5 r.ż.. Wśród typowych objawów autyzmu wyróżnia się trudności w używaniu i rozumieniu mowy werbalnej i niewerbalnej oraz w podejmowaniu interakcji społecznych, a także występowanie powtarzających się zachowań tzw. stereotypii np. pod postacią kręcenia się wokół własnej osi, machania rękami, czy wielokrotnego powtarzania zasłyszanych słów.

Mając na uwadze ogromne zapotrzebowanie na profesjonalną edukację i terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego dziecka oraz znikomą liczbę placówek oświatowych o charakterze terapeutycznym na terenie Wielkopolski dr Mateusz W. Romanowski – fizjoterapeuta, osteopata, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Fizjoterapii (WCF Zdrowie Medycyna Edukacja) i Niepublicznych Szkół Podstawowych SPEKTRUM wraz z dr Anną Kostiukow – fizjoterapeutką, specjalistką w dziedzinie spektrum autyzmu, Dyrektorką Niepublicznych Punktów Przedszkolnych SPEKTRUM – postanowili stworzyć w Kostrzynie nowoczesne placówki edukacyjne i rehabilitacyjne dedykowane dzieciom ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami.

Zarówno w szkole, jak i w przedszkolu zajęcia edukacyjne prowadzone są w małych 5-6 osobowych grupach/ klasach. Pomieszczenia dostosowane są sensorycznie tzn.  tak, aby nie pobudzać dzieci, nie rozpraszać ich uwagi, czy też nie powodować u nich reakcji stresowych. Ściany pomalowane są na pastelowe kolory, brak na nich malunków, czy wielobarwnych naklejek. W szkole nie ma dzwonków, ograniczony jest także poziom hałasu. Sale oznaczone są za pomocą symboli służących do komunikacji alternatywnej, których używa się też podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nauczyciele starają się jak najlepiej poznać indywidualne potrzeby dziecka, jego możliwości i zdolności, tak aby dopasować sposób kształcenia do danego ucznia. Oprócz realizacji podstawy programowej zarówno w przedszkolu, jak i w szkole codziennie prowadzone są zajęcia specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej i logopedą. Duży nacisk kładziony jest także na Trening Umiejętności Społecznych realizowany w placówce, a także poza nią, np. podczas wizyt w sklepie, bibliotece, na poczcie.

Do Przedszkola i Szkoły SPEKTRUM zgłaszać się mogą dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i diagnozę zaburzeń rozwojowych. Nabór na rok szkolny 2023/2024 wciąż trwa – zapraszamy!

Kostrzyński oddział Wielkopolskiego Centrum Terapii Dzieci (WCF) oferować będzie specjalistyczną pomoc od diagnostyki po terapie z zakresu logopedii, psychologii, fizjoterapii, integracji sensorycznej i pedagogiki, dzięki czemu dzieci i rodzice będą mogli skorzystać z kompleksowego wsparcia w jednym miejscu! Podopieczni będą mieli do dyspozycji nowoczesne profesjonalnie wyposażone sale, zapewniające poczucie bezpieczeństwa i dostosowane sensorycznie. Natomiast w ramach działalności Wielkopolskiego Centrum Medycyny Rodzinnej będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy lekarzy rodzinnych, pediatrów, a także konsultacji specjalistycznych.

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte, które odbędą się 18 grudnia w godzinach 16:00-18:00. Więcej informacji dostępnych na stronie www.wcf.com.pl oraz na funpage’ach placówek na facebooku.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny SPEKTRUM, Niepubliczna Szkoła Podstawowa SPEKTRUM, Wielkopolskie Centrum Terapii Dzieci, Wielkopolskie Centrum Medycyny Rodzinnej – ul. Wrzesińska 1B, Kostrzyn.

FotoWCF
- Reklama -
- Reklama -