poniedziałek, 27 maja 2024
16.8 C
Swarzędz

Coraz mniej ofert pracy!

Spada liczba ofert pracy w poznańskim „pośredniaku”. W październiku 252 bezrobotnym swarzędzanom – oficjalnie zarejestrowanym w poznańskim PUP - przedstawiono zaledwie 10 ofert zatrudnienia.

Zobacz także

- Reklama -

W październiku liczba bezrobotnych mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego, pozostających bez pracy nieco spadła. Obecnie bezrobotnych – przynajmniej w świetle oficjalnych statystyk – pozostaje 3,6 tys. poznaniaków i 2,1 tys. mieszkańców 17 gmin, wchodzących w skład powiatu poznańskiego, w tym i nasza gmina. W minionym miesiącu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowało się 252 swarzędzan bez pracy. Osób długotrwale bezrobotnych jest 50, natomiast mieszkańców pobierających zasiłki zarejestrowano 79. W październiku bezrobotnym swarzędzanom przedstawiono zalewie 10 ofert zatrudnienia. To chyba najniższa liczba w ostatnich latach. Odnotujmy jednocześnie, że dla mieszkańców kilku gmin powiatu poznańskiego w pośredniaku ofert pracy nie było w ogóle (np. dla kostrzynian). Mimo niskiej liczby ofert, 39 bezrobotnych swarzędzan pracę podjęło.

- Reklama -
- Reklama -