wtorek, 23 lipca 2024
21.7 C
Swarzędz

W nowy rok z nowym budżetem

Przed świętami, podczas sesji Rady Miejskiej radni – 19 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymującym się przyjęli do realizacji budżet miasta na 2024 r.

Zobacz także

- Reklama -

Dobiegły końca prace nad budżetem Swarzędza na 2024 rok. Przedstawiony radnym przez władze miasta w połowie listopada dokument został przegłosowany podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się – tradycyjnie przed świętami – we wtorek, 19 grudnia. „Za” realizacją budżetu opowiedziało się 19 samorządowców, 1 natomiast wstrzymał się od głosu, nikt nie był przeciwny. Gmina zatem – już oficjalnie – ma do wydania w przyszłym roku ponad 476 mln zł (w tym roku były to 404 mln zł) przy dochodach na poziomie ponad 443 mln zł (379 mln zł w 2023 r.). – Przyszłoroczny budżet naszej gminy, podobnie jak tegoroczny, będzie trudny w realizacji ze względu na znaczny wzrost wydatków bieżących i równoczesny spadek dochodów spowodowany m.in. reformą finansów publicznych – zapowiedział w międzyczasie burmistrz Marian Szkudlarek. Sytuację finansową gminy, przypomnijmy, kształtuje także odczuwalna inflacja i związany z nią wzrost cen materiałów oraz usług, a także kryzys energetyczny. Co jednak ważne, miasto nie zamierza w przyszłym roku oszczędzać na inwestycjach: – Budżet będzie miał charakter zdecydowanie proinwestycyjny i prospołeczny – zadeklarował gospodarz Swarzędza. Na inwestycje miasto zaplanowało bowiem pulę pieniędzy wynoszącą ponad 95 mln zł, czyli o blisko 10 mln zł więcej niż w tym roku. Natomiast najwięcej – jak co roku – ma nas kosztować oświata, na którą przeznaczono ponad 172 mln zł. To prawie 1/3 wydatków całego budżetu. Sporo pochłoną też kwestie związane z szeroko rozumianym transportem (ponad 26 mln zł), gospodarką komunalną i ochroną środowiska (ponad 53 mln zł) oraz administracją publiczną (ponad 29 mln zł). Z kolei ponad 18 mln zł gmina zamierza przeznaczyć na pomoc społeczną, a ponad 20 mln zł na zadania związane z rodziną. Z kolei ponad 19 mln zł mają pochłonąć zadania związane z kulturą i sportem.Poniżej publikujemy wykaz najważniejszych inwestycji, które będą realizowane przez miasto w 2024 r.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich (2024 r. – 17 500 zł na opracowanie dokumentacji dla ul. Fasolowej w Paczkowie, w 2025 r. – 100 000 zł, 2026 r. – 500 000 zł na opracowanie i wykonanie kanalizacji w Sokolnikach Gwiazdowskich)

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (2 046 729 zł na budowę wodociągu w zachodniej części ul. Katarzyńskiej)

Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz (2024 r. – 200 000 zł, 2025 r. – 150 000 zł, 2026 r. – 150 000 zł na wykup sieci od prywatnych inwestorów)

Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny” (2024 r. – 10 419 800 zł, 2025 r. – 6 396 000 zł)

Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny” (2025 r. – 4 200 000 zł)

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy (2024 r. – 13 850 000 zł na rozliczenie inwestycji)

Budowa obwodnicy Swarzędza (2024 r. – 250 000 zł, 2025 r. – 500 000 zł, 2026 r. – 500 000 zł na opracowanie dokumentacji na poszczególne odcinki trasy)

Budowa obwodnicy Swarzędza (2024 r. – 4 200 000 zł, 2025 r. – 4 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na realizację odcinka obwodnicy od ul. Średzkiej do ul. Rabowickiej)

Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej – ul. Rabowicka (2025 r. – 300 000 zł)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Swarzędz – ul. Cieszkowskiego i ul. Polna (2024 r. – 100 000 zł, 2025 r. – 100 000 zł na opracowanie projektów przebudowy kolejnych odcinków drogi)

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz (2024 r. – 432 500 zł, 2025 r. – 1 500 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na realizację zadania na terenach północnych osiedli mieszkaniowych)

Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych (2024 r. – 400 000 zł, 2025 r. – 300 000 zł, 2026 r. – 300 000 zł na m.in. zakończenie remontów ulic w Zalasewie, remont od ul. Granicznej do ul. Kupieckiej i Armii Poznań wraz z rondem)

Przebudowa ulic w Bogucinie (2024 r. – 200 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na przebudowę ul. ks. Janke i ul. Zielonej)

Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie (2024 r. – 150 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł m.in. na zakończenie oprac. dokumentacji na budowę kładki dla pieszych oraz remontu mostu nad rz. Główną)

Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (2024 r. – 250 000 zł, 2025 r. – 1 500 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik oraz przebudowę ul. Rolnej w Paczkowie)

Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (2024 r. – 150 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na dokończenie dokumentacji i przebudowę ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej do ul. Bukowej)

Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (2024 r. – 3 200 000 zł na budowę chodnika)

Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (2024 r. – 4 000 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł, 2026 r. – 3 000 000 zł m.in. na dokończenie budowy ul. Krańcowej) 

Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (2024 r. – 2 900 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na dokumentację i przebudowę łącznika ul. Działkowej z DK92, budowę parkingów przy ul. Łąkowej, czy przebudowę ul. Wyczółkowskiego)

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (2024 r. – 2 600 000 zł, 2025 r. – 2 000 000, 2026 r. – 2 000 000 zł na dokończenie prac na ul. Hebanowej i Botanicznej oraz kontynuację robót na ul. Rivoliego i Heweliusza) 

Przebudowa ulic w Kobylnicy (2024 r. – 150 000 zł, 2025 r. – 1 700 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na budowę ul. Krótkiej oraz dokończenie dokumentacji dla ul. Leśnej i Sosnowej)

Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie (2024 r. – 6 000 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na przebudowę ul. Królewskiej i dokończenie projektu ul. Marszałkowskiej)

Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 (2024 r. – 150 000 zł, 2025 r. – 500 000 zł na kwestie geodezyjne i opracowanie dokumentacji)

Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ul. Tabaki (2024 r. – 3 000 000 zł, 2025 r. – 8 000 000 zł, 2026 r. – 10 000 000 zł na dokończenie uzgodnień i realizację inwestycji)

Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie (2024 r. -1 500 000 zł, 2025 r. – 3 000 000 zł, 2026 r. – 3 000 000 zł na przebudowę ul. Sołeckiej)

Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł, 2026 r. – 1 000 000 zł na dokończenie projektu i realizację inwestycji)

Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w Kruszewni (2024 r. – 13 850 000 zł na realizację inwestycji)

Rozbudowa bazy transportowej w Garbach (2024 r. – 1 000 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł na budowę dyspozytorni oraz stacji benzynowej)

Modernizacja Cmentarza Komunalnego (2024 r. – 1 000 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł na dokończenie projektu i rozpoczęcie inwestycji)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (2024 r. – 9 500 000 zł, 2025 r. – 10 200 000 zł na rozpoczęcie i realizację inwestycji)

Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł na realizację inwestycji)

Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach (2024 r. – 100 000 zł, 2025 r. – 300 000 zł na wykonanie projektu placówki)

Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych (2024 r. – 9 294 093 zł na rozliczenie inwestycji realizowanej na os. Czwartaków)

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 500 000 zł, 2026 r. – 500 000 zł m.in. na ul. Ziołowej i Rutkowskiego w Jasinie i ul. Zielińskiej w Gruszczynie)

Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (2024 r. – 1 075 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł m.in. na dokończenie budowy obiektu w Garbach)

Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł na realizację zadania)

Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 500 000 zł na projekt kąpieliska miejskiego)

Remont dachu Przedszkola nr 1 w Swarzędzu (2024 r. – 690 000 zł na realizację zadania)

Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich

dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji (2024 r. – 1 157 000 zł)

Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza (2024 r. – 150 000 zł na realizację inwestycji)

- Reklama -
- Reklama -