środa, 24 lipca 2024
20.3 C
Swarzędz

Prawie 24 000 ton śmieci w rok

Dokładnie 23 629,60 ton odpadów odebrała w 2023 r. z terenu gminy - na zlecenie miasta - firma ALBA S.A., zajmująca się ich wywozem. Koszt transportu i zagospodarowania swarzędzkich śmieci wyniósł w tym czasie prawie 16 mln zł.

Zobacz także

- Reklama -

Ratusz zaprezentował obszerny raport, przygotowany przez Wydział Gospodarki Odpadami, podsumowujący miniony rok funkcjonowania gminnego systemu śmieciowego. Wynika z niego, że w ciągu 2023 r. z terenu miasta i 20 sołectw firma wywozowa (wrocławska ALBA S.A.) odebrała łącznie nieco ponad 23, 6 tys. ton wszystkich frakcji odpadów, w tym ponad 12 tys. ton śmieci zmieszanych, prawie 6,7 tys. ton bioodpadów, prawie 1,5 tys. ton papieru, prawie 1,7 tys. ton metali i tworzyw sztucznych, blisko 1,4 tys. ton szkła oraz ponad 400 ton tzw. odpadów wystawkowych. Transport i zagospodarowanie tych śmieci kosztował gminny budżet niemal 16 mln zł. Z kolei prawie 12,2 tys. ton nieposegregowanych odpadów z terenu gminy trafiło na poznańską spalarnię (Swarzędz w międzyczasie podpisał ze stolicą Wielkopolski porozumienie w tej sprawie), co pochłonęło ok. 1,5 mln zł. Zdecydowanie „skromniej” wyglądają natomiast dane za miniony rok dotyczące tzw. PSZOKa, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie trafiają – i są przyjmowane nieodpłatnie – śmieci niezdatne do segregacji, np. opony, akumulatory, gruz po remoncie, stare meble. Taki punkt gmina prowadzi w Rabowicach i korzystają z niego – na mocy porozumienia ze Swarzędzem – również mieszkańcy Kleszczewa i Kostrzyna. Jak poinformował ratusz, w ubiegłym roku trafiło tam łącznie ponad 875 ton śmieci, z czego najwięcej, bo prawie 310 ton stanowiły tradycyjnie odpady wielkogabarytowe, blisko 280 ton odpady budowlane, ponad 160 ton odpady komunalne, ponad 112 ton bioodpady i tylko ok. 13 ton śmieci tzw. problemowe, czyli np. sprzęt elektroniczny, wraki samochodów, czy substancje chemiczne. Skąd trafiają te śmieci? Jak wynika z raportu, systemem śmieciowym objętych jest w gminie 11 258 punktów adresowych, z czego 10 206 to nieruchomości zamieszkane, 709 – nieruchomości niezamieszkane, 489 – nieruchomości mieszane oraz 13 nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Łącznie system obejmuje 53 187 osób, w tym 32 433 mieszkające w zabudowie do 4 lokali mieszkalnych oraz 20 754 w zabudowie powyżej 4 lokali mieszkalnych. Niektórzy mogą też liczyć na tzw. ulgi śmieciowe. Na przykład ze zwolnienia w związku z kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym korzysta 892 właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, natomiast 143 osoby zostały zwolnione z obowiązku ponoszenia opłaty za odbiór odpadów ze względu na wielodzietność rodziny. – Dzięki działaniom uszczelniającym udało się objąć systemem dodatkowo 316 osób z tytułu weryfikacji urodzeń oraz 763 osoby z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy na terenie gminy Swarzędz. Analizując liczbę mieszkańców wynikającą z deklaracji na koniec grudnia 2023 r. należy zauważyć, iż w stosunku do danych za grudzień 2022 r. odnotowano ponownie wzrost o ok. 1 400 osób – czytamy w opublikowanym przez miasto raporcie „śmieciowym”. Odnotujmy przy okazji, że obowiązujący kontrakt miasta z firmą ALBA S.A. dotyczący wywozu i zagospodarowania odpadów wygasa z końcem grudnia. Najprawdopodobniej do połowy roku gmina ogłosi przetarg mający wyłonić firmę, która będzie świadczyła tę usługę od 1 stycznia 2025 r. – najprawdopodobniej przez kolejne półtora roku.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -