poniedziałek, 15 kwietnia 2024
6.9 C
Swarzędz

Powstała Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży

Centrum Usług Społecznych w Swarzędza zaprasza do skorzystania z oferowanych bezpłatnych usług społecznych. Celem usługi jest zwiększenie dostępu dzieciom i młodzieży do 18 r.ż., zagrożonym uzależnieniami, przemocą lub będącymi w kryzysie psychicznym do dobrej jakości usługi, która ma prowadzić do wyjścia z kryzysu psychicznego oraz przeciwdziałać ich wykluczeniu z życia społecznego, edukacyjnego czy zawodowego.

Zobacz także

- Reklama -

Działania o charakterze samopomocowym, psychoedukacyjnym i wspierającym  mają zmieniać samoświadomość odbiorców w kierunku radzenia sobie z trudnymi emocjami, aktami autoagresji, wspierać w pełnieniu ról adekwatnie do ich wieku i możliwości, dawać możliwość decydowania o sobie i uczestnictwa w życiu społecznym. Usługa jest bezpłatna.

Zapraszamy do skorzystania z nowych usług społecznych. Więcej informacji pod numerem telefonów: 886 485 602 / 516 291 613,  w godzinach 8.00 – 15.00. 

Działania podejmowane są w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” nr FEWP.06.13-IZ.00-0002/23 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 -2027 Priorytet 6. Działanie 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

- Reklama -
- Reklama -