niedziela, 19 maja 2024
22.6 C
Swarzędz

Parking przy swarzędzkiej stacji gotowy

Niedawno gmina oddała do użytku 48 kolejnych miejsc parkingowych w rejonie swarzędzkiego węzła przesiadkowego. Tym razem po południowej stronie torów kolejowych.

Zobacz także

- Reklama -

Dobiegła końca budowa miejsc parkingowych po południowej stronie stacji kolejowej: w rejonie ulic Łąkowej i Konopnickiej. Do dyspozycji kierowców oddanych zostało 48 miejsc postojowych. Inwestycja, jak w międzyczasie poinformował ratusz, obejmowała rozbiórkę istniejących nawierzchni, budowę nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogowego. Ponadto przebudowano i zabezpieczono kolidujące urządzenia infrastruktury technicznej, a także wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Inwestycję realizowała – wybrana w przetargu – firma Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o., a jej koszt wyniósł nieco ponad 1,4 mln zł. Odnotujmy przy okazji, że nowe miejsca do zaparkowania auta były bardzo potrzebne w tym miejscu, bo dotychczasowe parkingi dostępne były przede wszystkim dla osób dojeżdżających na stację kolejową z północnych rejonów gminy. Mieszkańcy z południowej jej części od wielu lat musieli przejeżdżać w tym celu przez mocno obciążony wiadukt przy ul. Polnej lub parkować właśnie w obrębie ul. Łąkowej i Konopnickiej, nierzadko w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -