piątek, 21 czerwca 2024
18.5 C
Swarzędz

Autyzm to nie choroba

Tak dużo się o nim mówi, ale czy wiemy, czym jest naprawdę? Kilka słów o spektrum autyzmu.

Zobacz także

- Reklama -

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tajemniczym światem osób w spektrum autyzmu?

Autyzm (ASD) to w rzeczywistości szerokie spektrum wielu doświadczeń i wyzwań. Każda osoba z autyzmem ma swój własny niepowtarzalny sposób odbierania świata. Dlatego, aby zrozumieć autyzm, musimy otworzyć nasze serca i umysły na jego różnorodność.

Co należy szczególnie podkreślić – autyzm nie jest chorobą, lecz zaburzeniem, które wpływa na sposób w jaki jednostka postrzega świat i komunikuje się z innymi. Dla jednych może oznaczać nadzwyczajne zdolności w określonych obszarach, takich jak matematyka, czy sztuka, podczas gdy dla innych może wiązać się z wyzwaniami w zakresie komunikacji i interakcji społecznych.

Osoby w spektrum mogą mieć trudności ze zrozumieniem przenośni, metafor i dwuznaczności. Potrzebują wyraźnych instrukcji lub wyjaśnień dotyczących tego, czego się od nich oczekuje, ponieważ ,,czytanie między wierszami” lub odbieranie sygnałów społecznych nie jest mocną stroną tych osób. Najlepiej więc stosować jasne, bezpośrednie komunikaty.

Osoby w spektrum mają trudności w zrozumieniu języka, nie rozumieją żartów, mówią o sobie w trzeciej osobie, np. Janek chce jabłko – zamiast: Chcę jabłko. Dzieci mogą mówić nietypowym tonem głosu, wymawiać każde zdanie jak pytanie, często powtarzać słowa lub zdania, czyli stosować tzw. echolalie. W komunikacji niewerbalnej dzieci często unikają kontaktu wzrokowego, mają trudności z odczytywaniem mimiki twarzy, tonu głosu, gestów rozmówcy. Przekaz pozawerbalny ze strony osób w spektrum często nie istnieje lub jest niedostosowany do wypowiedzi. Każda osoba z ASD ma indywidualny profil sensoryczny – różnie reagują na bodźce płynące z otoczenia i z ich własnego ciała i niejednokrotnie diagnozuje się u nich trudności z przetwarzaniem sensorycznym, np. nadwrażliwość dotykową, wzrokową lub słuchową, fascynację świecącymi obiektami, zaburzone czucie własnego ciała.

Układ nerwowy osób w spektrum łatwiej ulega przeciążeniu. Trudno nam poradzić sobie z nadmiarem bodźców a czasami mogą reagować w niekontrolowany sposób, np. krzyczeć, trzepotać rękoma, podskakiwać. Dlatego też osoby potrzebują więcej czasu na przetwarzanie, interpretację, odpowiedź, myślenie i rozumienie.

Często mylonym aspektem autyzmu jest stereotypowe wyobrażenie o osobach autystycznych jako “cichych geniuszach”. To prawda, że niektóre osoby z autyzmem mogą mieć wyjątkowe zdolności, ale równie ważne jest zrozumienie, że autyzm manifestuje się w różnorodny sposób u różnych osób. Niezależnie od tego, jak objawia się spektrum, każda osoba zasługuje na szacunek, zrozumienie i wsparcie społeczności.

Jak więc możemy lepiej zrozumieć i wspierać osoby z autyzmem? Przede wszystkim, otwórzmy się na dialog i rozmowę. Zapytajmy, jak możemy pomóc, bądźmy gotowi słuchać i dostosować nasze zachowania, aby uwzględniać potrzeby innych.

Ważne jest także promowanie inkluzji społecznej, czyli tworzenie środowiska, które jest otwarte i przyjazne dla wszystkich. Zapewnijmy przestrzeń, w której osoby z autyzmem mogą się rozwijać, uczestniczyć w życiu społecznym i czuć się akceptowane.

Odmienność osób ASD wciąż często odstrasza i prowokuje innych ludzi, dlatego że wciąż posiadają zbyt małą wiedzę na temat tego zaburzenia. Ważne jest, abyśmy uświadamiali dzieci, jak mogą funkcjonować ich rówieśnicy w spektrum, ponieważ wciąż zdarza się, że uczniowie z ASD w szkole doświadczają przemocy rówieśniczej w formie przezywania, bicia, szarpania, kopania, opluwania, wyśmiewania i namawiania do niewłaściwego zachowania. Ważne jest też, żeby kadra nauczycielska przeszkoliła się w zakresie rozumienia i współpracy z uczniem z ASD, tak by w miarę możliwości dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb. Wśród dobrych praktyk nauczania ucznia w spektrum wskazuje się wolne mówienie, spokojny ton głosu, powtarzanie poleceń, stosowanie  pomocy wizualnych – map, schematów, ilustracji.

Światowy Miesiąc Wiedzy Na Temat Autyzmu

W związku ze Światowym Miesiącem Wiedzy Na Temat Autyzmu obchodzonym przez cały kwiecień, jako kadra Niepublicznej Szkoły Podstawowej „RÓWNY START” w Kostrzynie zorganizowaliśmy cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów okolicznych szkół publicznych. Dzieci z klas nauczania zintegrowanego miały okazję w ciekawy sposób zaznajomić się z tematyką autyzmu i w formie angażujących warsztatów przekonać się, jak osoba w spektrum widzi otaczający świat. Uczniowie poznali sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz pomoce terapeutyczne, które pomagają je wyciszać – z wielką chęcią testowali na sobie kocyk obciążeniowy czy słuchawki wygłuszające, a także, podczas burzy mózgów, proponowali metody wsparcia dla osób w spektrum.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom, że każdy ma swoje mocne i słabe strony oraz mierzy się z trudnymi emocjami, dzięki czemu zbudowaliśmy postawy tolerancji i zrozumienia wobec dzieci w spektrum autyzmu.

Co oferuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa “RÓWNY START” w Kostrzynie dla dzieci z autyzmem bądź jego podejrzeniem?

Niepubliczna Szkoła Podstawowa “RÓWNY START” (dawniej SPEKTRUM) mieszcząca się przy ul. Wrzesińskiej 1b w Kostrzynie od momentu powstania ze szczególną troską i opieką otacza rodziny mierzące się z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi swoich dzieci. Mimo tego, że jest to szkoła ogólnodostępna,  zapewniono w niej odpowiednie warunki do nauki dla dzieci z wieloma trudnościami – jest to miejsce idealne dla tych uczniów, którzy nie odnajdują się w masowych szkołach publicznych, w których nauka przebiega w licznych klasach, z dużą ilością bodźców, brakiem możliwości wyciszenia oraz indywidualnego podejścia ze strony kadry pedagogicznej, co skutkuje często problemami w skupieniu, zachowaniami agresywnymi, przebodźcowaniem, czy trudnością w nawiązywaniu relacji równieśniczych.

Misją Szkoły “RÓWNY START” jest zapewnienie uczniom z wyzwaniami rozwojowymi (niezależnie od tego, czy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego czy nie) bezpiecznej przestrzeni do nauki, gdzie będą w pełni rozumiani i akceptowani, co realizowane m.in. poprzez mało liczne klasy, indywidualizację ścieżki nauczania, zapewnianie zajęć terapeutycznych tj. trening regulacji emocji, trening umiejętności społecznych czy terapia integracji sensorycznej oraz ograniczanie zbędnych bodźców, np. poprzez brak dzwonka szkolnego. Miłym dodatkiem jest także regularne odwiedzanie szkoły przez alpaki i dogoterapeutów.

Od września 2024 roku w tym samym budynku otwiera się Niepubliczny Punkt Przedszkolny “RÓWNY START” posiadający podobną misję, co szkoła – przedszkole bowiem skupiać się będzie przede wszystkim na odpowiadaniu na indywidualne potrzeby wyjątkowych dzieci i ich rodziców.

Przedszkolaki będą mogły korzystać ze wsparcia specjalistów, np. w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju oraz wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która zna i rozumie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.  Dzięki kameralnej atmosferze dziecko będzie mogło się poczuć w pełni bezpiecznie – nowoczesne sale są wolne od nadmiaru bodźców sensorycznych i  przyjazne dla oka. Nauczyciele tak samo jak w szkole będą dbać o regularne uspołecznianie dzieci, np. poprzez wyjścia do biblioteki, czy sklepu. W odpowiedzi na szczególne potrzeby dzieci w spektrum i rozumiejąc ich trudności komunikacyjne w obu placówkach mamy możliwość korzystania z jej alternatywnych metod, np. PECS-ów bądź Mówika.

W celu poznania szczegółów zachęcamy do kontaktu i odwiedzenia naszej strony internetowej!

Niepubliczny Punkt Przedszkolny “RÓWNY START” w Kostrzynie

tel. 506 285 449

https://wcf.com.pl/przedszkole-rowny-start

Niepubliczna Szkoła Podstawowa “RÓWNY START” w Kostrzynie

tel. 451 005 210

https://wcf.com.pl/szkola-rowny-start
- Reklama -
- Reklama -