piątek, 21 czerwca 2024
17.5 C
Swarzędz

Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

W sytuacji podziału majątku wspólnego sąd analizuje wkład finansowy każdego z małżonków w zdobycie tego majątku, a przy okazji bierze pod uwagę ich wkład niematerialny. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez przyczynienie się do powstania majątku wspólnego rozumie się bowiem całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb.

Zobacz także

- Reklama -

Czym jest podział majątku?

Podział majątku jest procesem, w którym aktywa zgromadzone w trakcie małżeństwa są dzielone między małżonków w przypadku jego rozwiązania. Małżonkowie mogą zdecydować się na podział majątku wspólnego dobrowolnie lub zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, jeśli nie mogą osiągnąć porozumienia samodzielnie.

Podział majątku nie dotyczy jedynie nieruchomości czy pieniędzy zgromadzonych na wspólnym koncie bankowym. Obejmuje również inne aktywa, takie jak inwestycje, samochody, przedmioty wartościowe, a nawet środki zgromadzone na subkoncie ZUS, OFE, jak i PPE.

O podziale majątku więcej przeczytasz tutaj: https://www.brudlojagustyn.pl/oferta/klient-indywidualny/rozliczenie-i-podzial-majatku/.

Podział majątku przed i po rozwodzie. Jak wygląda i ile trwa?

Podział majątku może być przeprowadzony zarówno w trakcie trwania małżeństwa – jeśli małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską lub sąd orzekł o rozdzielności majątkowej, jak i po jego rozwiązaniu. Istnieje również możliwość podziału majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym na podstawie porozumienia Stron, często wspieranego przez prawnika lub mediatora. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ pozwala uniknąć kosztów i stresu, związanych z długotrwałym postępowaniem sądowym oraz pozwala na obniżenie kosztów.

Natomiast podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa może być przeprowadzony przez sąd w drodze oddzielnego postępowania o podział majątku. Sąd podejmuje decyzję, uwzględniając wkład każdego z małżonków w zgromadzony majątek. Proces ten może być czasochłonny i skomplikowany, szczególnie gdy małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie podziału majątku.

Podział majątku jest istotnym elementem procesu rozwiązywania małżeństwa. Wymaga uwzględnienia wielu czynników i może być skomplikowany, szczególnie gdy małżonkowie nie są w stanie osiągnąć porozumienia. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika lub mediatora, aby ułatwić i przyspieszyć ten proces oraz zapewnić sprawiedliwe i zadowalające rozwiązanie dla obu stron. Jeśli zależy Ci na profesjonalnym wsparciu prawnym, sprawdź koniecznie – https://www.brudlojagustyn.pl/.

- Reklama -
- Reklama -