wtorek, 23 lipca 2024
16.6 C
Swarzędz

Burmistrz powalczy o absolutorium!

Przed nami jedna z najważniejszych, tegorocznych sesji samorządu – sesja absolutoryjna, podczas której radni zdecydują czy udzielić burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 20 czerwca.

Zobacz także

- Reklama -

Absolutorium dla burmistrza jest ściśle budżetową procedurą dotyczącą wykonania budżetu za dany rok. Radni mają obowiązek zapoznania się z dokumentacją i sprawdzenia, czy to, co zostało zaplanowane, zostało zrealizowane w określonym terminie. Także i podczas tegorocznej sesji absolutoryjnej, która odbędzie się w czwartek, 20 czerwca głosowanie nad absolutorium poprzedzą określone i dość żmudne procedury. Radni ocenią też przygotowany przez burmistrza raport o stanie gminy, który został już przekazany Radzie Miejskiej. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności burmistrza gminy w 2023 roku, a w szczególności realizację przez organ wykonawczy różnych programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej, budżetu partycypacyjnego czy innych działań na rzecz mieszkańców. W liczącym 127 stron dokumencie (jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie swarzedz.pl) znajdziemy również informację o bieżącej sytuacji finansowej samorządu, a także dane i analizy związane z funkcjonowaniem gminy w takich obszarach, jak m.in.: edukacja, gospodarka, zdrowie, pomoc społeczna i inwestycje. Na podstawie raportu radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku „za” udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 18 samorządowców, przy 2 głosach wstrzymujących się, natomiast za udzieleniem wotum zaufania gospodarzowi gminy opowiedziało się wówczas 12 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się i 3 głosach sprzeciwu. Tegoroczne głosowanie absolutoryjne będzie jednak pierwszym, w którym weźmie udział aż 23 radnych.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -