poniedziałek, 15 lipca 2024
22.9 C
Swarzędz

Gospodarz gminy z absolutorium i wotum zaufania

Podczas ubiegłotygodniowej, czwartkowej sesji samorządu 19 głosami „za” Rada Miejska udzieliła absolutorium burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi z tytułu wykonania budżetu za 2023 r. 12 radnych opowiedziało się też za udzieleniem gospodarzowi gminy wotum zaufania.

Zobacz także

- Reklama -

Głosowanie nad absolutorium dla burmistrza (pierwszym w nowej kadencji samorządu) poprzedziły określone i dość żmudne procedury: odczytanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r., przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na ten temat, a także opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej oraz samorządowej Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie terytorialnym burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił też raport o stanie miasta za ubiegły rok. W swoim wystąpieniu gospodarz gminy zaprezentował najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, mówiąc też m.in. o kondycji miejskich finansów, realizowanych zadaniach związanych z kanalizacją, planowaniem przestrzennym, infrastrukturą komunalną i drogową, ochroną środowiska, a także o oświacie, która od lat stanowi najważniejszy punkt w swarzędzkim budżecie. – Rok 2023 cechował się m.in. wysoką inflacją, negatywnie wpływającą na możliwości finansowe gminy, a był to też czas kampanii poprzedzającej wybory parlamentarne. Dla Gminy Swarzędz był to jednak rok ciągłego, konsekwentnego rozwoju i wielu nowych inwestycji. Powstały nowe ulice – m.in. Polska, Katarzyńska, Grudzińskiego i Pszenna, w Kobylnicy zbudowany został tunel. Zwróćmy tu uwagę na ogromne znaczenie pozyskanych na ten cel środków zewnętrznych pochodzących ze wszelkich możliwych źródeł. W realizacji tego zadania niezwykle pomocna okazywała się dobra współpraca z Metropolią Poznań, władzami Powiatu Poznańskiego i samorządem Województwa Wielkopolskiego – podkreślał w swoim wystąpieniu burmistrz. Po prezentacji miała miejsce dyskusja nad przedstawionym raportem. Ostatecznie samorząd udzielił szefowi ratusza wotum zaufania (12 głosów za, 7 głosów wstrzymujących się i 1 głos przeciwny, choć należy odnotować, że trzech radnych nie było na sali obrad), natomiast najważniejsze tego dnia głosowanie – nad uchwałą absolutoryjną – zakończyło się zdecydowanie korzystniejszym wynikiem dla gospodarza gminy. „Za” udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało 19 samorządowców, przy jednym głosie sprzeciwu. Tuż po tym przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura pogratulowała burmistrzowi w imieniu radnych, wręczając gospodarzowi gminy kwiaty i dziękując za dobrą współpracę nad ubiegłorocznym budżetem. Marian Szkudlarek słowa podziękowania skierował z kolei w stronę radnych, sołtysów, swoich współpracowników i mieszkańców, dziękując im za pracę na rzecz gminy.

- Reklama -
- Reklama -