Strona główna Kontakt

Kontakt

Tygodnik Swarzędzki

Tygodnik Swarzędzki ukazuje się z datą czwartkową. Zamknięcie bieżącego numeru – każdy wtorek – godz. 14.00. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów i listów nadesłanych do redakcji. Redakcja nie zawsze podziela opinie autorów listów. Materiały prosimy przesyłać w formie elektronicznej. Projekty reklam – wykonywane przez redakcję – są własnością „Tygodnika Swarzędzkiego” i bez zgody redakcji nie mogą być wykorzystywane w innym mediach.

Znajdź nas!

Redakcja

Tygodnik Swarzędzki
ul. Wrzesińska 41, 62-020 Swarzędz (budynek Pawilonu Meblowego, I piętro)
tel./fax: 61 817 22 87
email: redakcja@swarzedzki.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek: 9.00-14.00 Soboty: nieczynne

Info

ISSN 1234-7225
Skład i przygotowanie: Mac Map Wydawca: TTS sp. z o.o.
Druk: Drukarnia T & M, Kobylnica, ul. Poznańska 177

Redaktor naczelna

Katarzyna Taterka
email: k.taterka@swarzedzki.pl
tel.: 600 27 47 68

Sekretarz redakcji

Anna Jarolewska reklamy, ogłoszenia drobne, nekrologi, kondolencje
e-mail: reklama@swarzedzki.pl
tel./fax: 61 817 22 87

Zastępcja Redaktora naczelnego

Maciej Nowak
email: m.nowak@swarzedzki.pl

Napisz do nas!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TTS Sp. z o.o., ul. Działkowa 77, 62-020 Swarzędz zawartych w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO” informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TTS Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu, 62-020; przy ulicy Działkowej 77. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami wynikającymi z „RODO”, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.swarzedzki.pl. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.