Polityka prywatności

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i – jeśli akceptujesz poniższe treści –  na wyrażenie zgody:

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE.I. Nr 119, str.1, dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r.  przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa, związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Kto administruje Twoimi danymi?

Po 25 maja 2018 roku administratorem danych osobowych jest TTS, spółka z o.o., ul. Działkowa 77, 62-020 Swarzędz.

Co jest celem przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Użytkowników z naszego portalu www.swarzedzki.pl wraz z funkcjonalnościami na nim udostępnianych, w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszej stronie. Dane przetwarzamy, aby dopasować tematykę materiałów, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo usług i by wykryć ewentualne boty. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług (m.in. e-prenumerata i cyfrowy dostęp do wszystkich treści na portalu www.swarzedzki.pl), obsługi zgłoszeń i Państwa zapytań oraz udzielania odpowiedzi na zgłoszenia. Państwa dane obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail – w zależności od usługi.

Komu administrator może przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora np. dostawcom usług IT, podwykonawcom naszych usług, analizującym statystyki oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (sądom lub organom ścigania w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani /Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 13. RODO. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.