piątek, 19 kwietnia 2024
4.8 C
Swarzędz

W nowy rok z nowymi opłatami

Od stycznia, przypomnijmy, za wywóz śmieci będziemy płacić o ponad 10 zł więcej niż obecnie.

Zobacz także

- Reklama -

W listopadzie Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP przyjęło uchwałę, która od 1 stycznia 2021 r. wprowadza zmianę w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy domów wielorodzinnych – jak już w międzyczasie zapowiadaliśmy – zapłacą za obiór śmieci w nowym roku 25 zł od osoby, czyli o 11 zł więcej niż obecnie, a mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych – 28 zł (12 zł więcej).

Skąd podwyżki?

Powodów wprowadzenia podwyżki jest kilka. To m.in. znaczny wzrost ilości produkowanych przez nas śmieci. Jak w międzyczasie podał ZM GOAP, od 2015 r. odpadów gabarytowych jest o prawie 1200 proc. więcej, odpadów bio – o 138 proc. więcej, tworzyw sztucznych – o 31 proc. więcej, papieru – o 27 proc., a szkła – o 17 proc. Wpływ na podwyżkę mają też obowiązujące od 1 września umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Miesięczne wynagrodzenie dla wszystkich wykonawców wynosi teraz ponad 13 mln zł., do 31 sierpnia br. ta usługa kosztowała GOAP ok. 8 mln  miesięcznie mniej. Taki wzrost wynika jednak m.in. z ustawowej zmiany sposobu wynagradzania firm śmieciowych – zamiast miesięcznego ryczałtu, przedsiębiorstwa odbierające odpady otrzymują obecnie opłatę za każdą tonę odebranych śmieci. Na podwyżki, jak wynika z informacji przekzywanych przez ZM GOAP, wpłynęło też wprowadzenie powszechnego obowiązku segregacji odpadów, a także rosnące koszty zagospodarowania surowców wtórnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów. Nie bez znaczenia pozostaje też zwiększona częstotliwość odbioru bioodpadów i odpadów zbieranych selektywnie oraz częstszy niż dotychczas wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Podwyżką gonimy innych

Styczniowe podwyżki oznaczają, że stawki za wywóz śmieci w aglomeracji poznańskiej będą zbliżone do tych obowiązujących w innych okolicznych miejscowościach. Ale nie tylko. Dla przykładu – mieszkańcy Suchego Lasu płacą obecnie 25 zł, Tarnowa Podgórnego, Lubonia i Mosiny 26 zł, Leszna 27 zł, w Pile i Skokach stawka za odbiór odpadów wynosi 30 zł, a w Kórniku – od stycznia – będzie wynosiła 35 zł. W Warszawie z kolei – od grudnia ub. roku – wywóz śmieci kosztuje miesięcznie ok. 50 zł, ale obliczany jest na podstawie zużycia wody: – W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom oraz prowadzonym przez ZM GOAP działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy, co przełożyło się na oszczędności w domowym budżecie mieszkańców na poziomie ponad 130 zł na osobę – wyjaśniał w międzyczasie Andrzej Springer, dyrektor Biura ZM GOAP. W przyszłym roku nadal będą obowiązywały częściowe zwolnienia w opłatach dla rodzin sześcioosobowych i większych. Zwolnienie z części opłaty (2 zł od nieruchomości) będzie przysługiwało też mieszkańcom domów jednorodzinnych posiadających własny kompostownik, w którym kompostują bioodpady. Przypominamy jednocześnie, że od 1 stycznia zmienią się numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat. Informacje na ten temat ZM GOAP miał przekazywac właścicielom i zarządcom nieruchomości stosownymi pismami.

- Reklama -
- Reklama -