wtorek, 23 kwietnia 2024
2 C
Swarzędz

Co w drogach piszczy?

W gminie realizowanych jest obecnie kilka strategicznych inwestycji drogowych, jak np. budowa tunelu w Kobylnicy wraz z rondem na krajówce, modernizacja „Kościelonki”, czy przebudowa śródmieścia. Ale w przygotowaniu znajdują się kolejne ważne przedsięwzięcia. Mowa tu m.in. o budowie tunelu pod torami kolejowymi w ul. Tabaki, obwodnicy Swarzędza, czy przebudowie ul. Cieszkowskiego. Na jakim etapie znajdują się te inwestycje?

Zobacz także

- Reklama -

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej ratusz przedstawił najnowsze informacje na temat  rozbudowy infrastruktury drogowej w gminie. Chodzi tutaj o kilka strategicznych i wielomilionowych inwestycji, które będą miały za zadanie zarówno rozładować natężenie ruchu w mieście, jak i poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Jedne dobiegają końca, inne są na etapie projektowania, kolejne czekają na dofinansowanie. Sprawdźmy zatem co w swarzędzkich drogach „piszczy”.

Tunel w Kobylnicy: prace wykończeniowe

W skład tunelu będzie wchodziło również rondo na skrzyżowaniu ul. Swarzędzkiej i drogi wojewódzkiej nr 194, którego budowa rozpoczęła się niedawno. Natomiast przygotowanie przeprawy pod torami pochłonie ok. 50 mln zł, czego blisko 14 mln wyłożyła gmina Swarzędz. Roboty budowlane mają potrwać do końca roku, a obecnie na placu budowy realizowane są prace wykończeniowe: – Pierwotny kontrakt przewidywał, że inwestycja zostanie zrealizowana do końca czerwca, wykonawca inwestycji wystąpił jednak z wnioskiem o przedłużenie tego terminu do końca roku. Aktualnie firma STRABAG negocjuje aneks do umowy z głównym inwestorem, czyli Zarządem Dróg Powiatowych. Jako gmina dążymy jednak do tego, żeby roboty budowlane zostały zakończone do października br. – relacjonował w trakcie spotkania z radnymi Bartłomiej Majchrzak, kierownik Wydziału Inwestycji w swarzędzkim magistracie. – Rondo na drodze krajowej wraz z pętlą autobusową i ciągami pieszo-rowerowymi natomiast powinno być gotowe do połowy kwietnia przyszłego roku – dodał. Jak z kolei przed kilkoma dniami ogłosiły PKP PLK, gotowy jest już wiadukt nad tunelem, po którym pociągi jeżdżą już oboma torami.

Śródmieście (prawie) zakończone

Przebudowa ul. Zamkowej, Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej, Krótkiej i Placu Powstańców Wielkopolskich chyli się ku końcowi. Miejsca te doczekały się nie tylko nowych jezdni, chodników, miejsc parkingowych, oświetlenia, ale też rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową. – Termin realizacji tej inwestycji został określony na połowę września. Ale stwierdzamy bardzo dużo uchybień i usterek, które są na bieżąco zgłaszane wykonawcy – mówił B. Majchrzak. – Wszystko wskazuje na to, że do połowy września zostaną zakończone prace na całym kontrakcie, jednak należy liczyć się z tym, że jako gmina będziemy stanowczo egzekwować od wykonawcy usunięcie wszystkich usterek, które wpadną nam „w oko” – podkreślił szef wydziału. Dotyczy to przede wszystkim prac brukarskich. Inwestycja kosztowała ponad 36,5 mln zł, z czego 3 mln zł gmina pozyskała ze środków rządowych, kolejnych ponad 12 mln zł dołożyły spółki Aquanet i PGE.

Kościelonka jednak później?

Prace objęły ponad 1,4-kilometrowy odcinek Kościelonki od ul. Spornej w Swarzędzu do ul. Łowieckiej w Łowęcinie, a w ramach inwestycji na drodze pojawi się asfaltowa jezdnia, chodnik i ścieżka rowerowa oraz oświetlenie. Inwestycja objęła również budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, przebudowę sieci gazociągowej oraz elektroenergetycznej. Przedsięwzięcie zakłada także wybudowanie ronda w rejonie ul. Pszennej i Grudzińskiego. Roboty drogowe w tym zakresie są już na bardzo zaawansowanym etapie, choć prawdopodobnie inwestycja zakończy się później niż planowano. – Na placu budowy trwają już roboty bitumiczne, choć w międzyczasie mieliśmy szereg problemów związanych z wybudowaniem kanalizacji deszczowej na ostatnim odcinku drogi. Kontrakt z firmą STRABAG przewiduje zakończenie prac do 1 października, jednak otrzymaliśmy wniosek od wykonawcy o przesunięcie tego terminu na połowę grudnia. Będzie on wkrótce przedmiotem negocjacji – podkreślał przedstawiciel ratusza. Koszt przebudowy Kościelonki to nieco ponad 19,6 mln zł, gmina jednak otrzymała na tę inwestycję spory zastrzyk dofinansowania – 17,5 mln zł zRządowego Funduszu Polski Ład.

Tunel w Tabaki: trwa projektowanie

Koncepcja budowy tego łącznika zakłada wybudowanie ronda wraz z wjazdem do tunelu na wysokości skansenu pszczelarskiego i poprowadzeniu ok. 400-metrowego przejazdu do ul. Tysiąclecia, gdzie także miałoby zostać wybudowane rondo. Miasto chce, by taki przejazd służył tylko samochodom osobowym, pieszym, posiadał ścieżkę rowerową i zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Projekt budowlany dla tej inwestycji jest już gotowy. – Tunel zostanie wybudowany – mówiąc wprost – metodą wciskania w nasyp kolejowy za pomocą potężnych siłowników. Ta technologia stosowana jest bardzo powszechnie, choć od niedawna. Jest też efektywna, bo jest tańsza i nie piętrzy problemów z ruchem kolejowym – wyjaśniał B. Majchrzak, dodając że obecnie trwają ostatnie uzgodnienia w spółkach PKP w tej sprawie. – Wystąpiły jednak i występują nadal trudności z uzyskaniem tzw. decyzji środowiskowej i dotyczą one wybudowania przez gminę ekranów akustycznych. Czekamy w tej sprawie na podjęcie ostatecznych decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – tłumaczył. Szacuje się, że całe przedsięwzięcie może pochłonąć ponad 30 mln zł.

Obwodnica czeka na kasę

Obwodnica Swarzędza miałaby prowadzić od ul. Kórnickiej w Zalasewie do ul. Średzkiej, następnie od ul. Średzkiej do wiaduktu w Jasinie i dalej na północ – do drogi krajowej nr 194 w Kobylnicy. Łączna jej długość ma wynieść prawie 11,5 km, a inwestycja została podzielona na pięć etapów. Aktualnie prace koncentrują się na ponad 2-kilometrowym odcinku od ul. Rabowickiej w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach. Na tym odcinku miałyby powstać trzy ronda: w ul. Rabowickiej, Bliskiej i Olszynowej z „wpięciem” do istniejącego ronda przy ul. Średzkiej. – Temat został zakończony dokumentacyjnie. Powiat poznański wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 39,2 mln zł na realizację tej inwestycji przy wkładzie własnym na poziomie 800 tys. zł rozłożonych między powiat i gminę Swarzędz. W przypadku uzyskania tego dofinansowania inwestycja na pewno ruszy – relacjonował B. Majchrzak, dodając że równolegle trwają prace dokumentacyjne związane z II etapem tej inwestycji – od ul. Średzkiej do ul. Kórnickiej, natomiast jeszcze w tym roku gmina chciałaby ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji na III etap – a więc odcinek łączący okolice wiaduktu przy ul. Rabowickiej z ul. Cmentarną w Gortatowie. Trasa obwodnicy miałaby w tym miejscu przebiegać przez rondo, które powstało na Kościelonce. Pozostałe etapy znajdują się w tzw. fazie koncepcyjnej.

Cieszkowskiego: projekt w przyszłym roku

Inną poważną inwestycją, której poświęcono sporo czasu podczas sesji była planowana od kilku lat – przez Starostwo Powiatowe we współpracy z gminą – przebudowa ul. Cieszkowskiego, która jest jedną z najbardziej obciążonych dróg w całym powiecie poznańskim. Ulica miałaby doczekać się bezpiecznych przejść dla pieszych z wysepkami, trzech rond (przy ul. Wrzesińskiej, Grudzińskiego oraz Cmentarnej), a także nowej organizacji ruchu, w ramach której nie będzie można z niej skręcać w lewo, ani wyjeżdżać na nią w tym kierunku. – Prace projektowe powinny potrwać do połowy przyszłego roku, jednocześnie bardzo usilnie chcielibyśmy rozpocząć prace projektowe związane z dalszym przebiegiem tej ulicy. Głównie chodzi tutaj o skrzyżowanie ul. Cieszkowskiego, Cmentarnej i Kwaśniewskiego, gdzie również zostanie zaprojektowane rondo. Jednak, jak się dowiedzieliśmy w Zarządzie Dróg Powiatowych, do dalszego projektowania będzie można przystąpić dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID na wcześniejsze etapy inwestycji – relacjonował szef miejskich inwestycji. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo ile środków przedsięwzięcie pochłonie z budżetu miasta. Wiadomo za to, że Starostwo Powiatowe, jako właściciel drogi, będzie współfinansowało przebudowę ul. Cieszkowskiego.

- Reklama -
- Reklama -