środa, 19 czerwca 2024
22 C
Swarzędz

Swarzędza skok na kasę

66,5 mln zł pozyskał Swarzędz w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020 (bez Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Daje to 1.291,93 zł na 1 mieszkańca. Kwota ta – jak informuje ratusz - plasuje naszą gminę w ścisłej czołówce jeśli chodzi o okoliczne miejscowości. W kraju GUS lokuje Swarzędz na 79. miejscu (sektor publiczny i prywatny).

Zobacz także

- Reklama -

Kilka dni temu ratusz przedstawił dane dotyczące skuteczności w pozyskiwaniu pieniędzy unijnych. Z raportu dowiadujemy się, że wartość środków pozyskanych przez gminę w ramach unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020 (bez programu PROW) wyniosła 66,5 mln zł, w tym m.in.: 26,1 mln zł w ramach projektów z mobilności ZIT (WRPO 2014+). Dzięki temu gmina Swarzędz stała się liderem we wdrażaniu niskoemisyjnych strategii związanych z mobilnością miejską mieszkańców na obszarze aglomeracji poznańskiej, bo całkowita wartość projektów w tym obszarze wyniosła 51 mln zł.Jak podaje GUS, nasza gmina w 2019 r. liczyła 51 522 mieszkańców, co przy 66,5 mln zł pozyskanych środków daje na głowę statystycznego mieszkańca 1.291,93 zł.

Co zrealizowano z tych pieniędzy? Jak wylicza UMiG, zintegrowane Węzły Przesiadkowe w Swarzędzu i Kobylnicy z siecią parkingów, wiat rowerowych i peronów autobusowych, zakupiono 11 autobusów hybrydowych, zmodernizowano 215 punktów świetlnych na technologię LED, zmodernizowano bazę transportową w Garbach, wprowadzono 11 e-usług w ramach e-Urzędu, wyposażono pracownie dydaktyczne w szkołach podstawowych, 839 dzieci ze szkół skorzystało z zajęć dodatkowych (m.in. matematyka, języki obce, logopedia), 273 nauczycieli zostało objętych szkoleniami, przeszkolono 132 mieszkańców z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych, przeprowadzono działania o tematyce prośrodowiskowej w ramach edukacji ekologicznej, wybudowano 27 mieszkań (Jasin), zakupiono 88 sztuk sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla szkół, utworzono Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, wybudowano/zmodernizowano drogi: ul. Transportowa, ul. Dworcowa (Kobylnica), ul. Glebowa, wykonano ronda w ul. Planetarnej i Kórnickiej, wybudowano ścieżkę rowerową nad Jez. Swarzędzkim wraz z oświetleniem, zakupiono nowe wozy strażackie dla OSP Swarzędz i OSP Kobylnica, wyposażono magazyn przeciwpowodziowy w specjalistyczny sprzęt, gruntownie zmodernizowano kompleks sportowy przy ul. Św. Marcin, pozyskano środki na dofinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu na tzw. orlikach (Swarzędz, Paczkowo, Bogucin), wyposażono ekopatrol Straży Miejskiej w drona wraz z laboratorium pomiarowym, a także wybudowano infrastrukturę rekreacyjną na terenach wiejskich (Gruszczyn, Kobylnica).

Aktualnie realizowany jest węzeł w Paczkowie oraz ul. Średzka wraz z instalacją elektronicznych tablic informacyjnych na wszystkich węzłach (tzw. dynamiczna informacja pasażerska). W statystykach GUS (dane z połowy ub. roku) nasza gmina zajmuje 79. miejsce jeśli chodzi o skuteczność pozyskiwania funduszy w Polsce i Wielkopolsce. Całkowita wartość projektów z dofinansowaniem UE na lata 2014-2020 (sektor publiczny oraz prywatny) wyniosła w Swarzędzu 480 056 305,15 zł.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -