Był naszym Szefem w czasie, kiedy „Tygodnik Swarzędzki” wydawało Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.

Panie Doktorze! Dziękujemy za lata współpracy, za to specyficzne poczucie humoru, za liczne, jakże konstruktywne spory, za rozbrajającą szczerość, za przekazywaną wiedzę, wreszcie za wszelką pomoc i życzliwość!

Trudno pogodzić się z myślą, że Pana Doktora nie ma już wśród nas.

Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia i kierujemy słowa otuchy w tych trudnych chwilach.

Redakcja „Tygodnika Swarzędzkiego”

- Reklama -