środa, 24 lipca 2024
21.5 C
Swarzędz

Co gmina wybuduje w 2024 roku?

Wraz z prezentacją budżetu na 2024 r., ratusz przedstawił również wykaz zadań inwestycyjnych, które – jeśli zatwierdzą je w grudniu radni - będą sukcesywnie wykonywane w przyszłym roku. Pula pieniędzy na ten cel będzie podobna do tegorocznej i wyniesie nieco ponad 86 mln zł.

Zobacz także

- Reklama -

Gminne inwestycje to – jak co roku o tej porze – chyba najgorętszy temat przed uchwaleniem budżetu na kolejny rok, w końcu to one najbardziej obrazują aktywność i kondycję samorządu lub samorządowej skarbonki. Gdy jest ich sporo, cieszą mieszkańców, bo świadczą o pewnej stabilizacji finansowej miasta lub nawet dobrobycie, gdy z kolei za mało, lub nie tam, gdzie oczekuje ich lokalna społeczność – pojawia się krytyka, wątpliwości i pytania. Swarzędz, pomimo tego, że ma swoje problemy (inflacja, niższe wpływy z podatku dochodowego, czy kryzys energetyczny) koniec z końcem zdaje się wiązać, choć nie bez pomocy pożyczek, czy emisji obligacji. Efekt? Także i w roku przyszłym budżet inwestycyjny miasta będzie na poziomie tegorocznego i wyniesie ponad 86 mln zł. – Część inwestycji jest kontynuacją z roku poprzedniego, inne mają swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, co oznacza, że będą realizowane także w następnych latach – poinformował podczas  listopadowego spotkania z radnymi wiceburmistrz Grzegorz Taterka, prezentując i omawiając wykaz najważniejszych zadań inwestycyjnych gminy na przyszły rok. Spójrzmy zatem na to, co i w jakim „fyrtlu” ma szansę być realizowane.

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich (2024 r. – 17 500 zł na opracowanie dokumentacji dla ul. Fasolowej w Paczkowie, w 2025 r. – 100 000 zł, 2026 r. 500 000 zł na opracowanie i wykonanie kanalizacji w Sokolnikach Gwiazdowskich)

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gruszczyn (2 046 729 zł na budowę wodociągu w zachodniej części ul. Katarzyńskiej)

Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz (2024 r. – 200 000 zł, 2025 r. – 150 000 zł, 2026 – 150 000 zł na wykup sieci od prywatnych inwestorów)

Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny” (2024 r. – 10 419 800 zł, 2025 – 6 396 000 zł)

Zakup 3 autobusów o napędzie elektrycznym klasy MEGA wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – w ramach programu „Zielony transport publiczny” (2025 r. – 4 200 000 zł)

Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy (2024 r. – 13 850 000 zł na rozliczenie inwestycji)

Budowa obwodnicy Swarzędza (2024 r. – 250 000 zł, 2025 – 500 000 zł, 2026 – 500 000 zł na opracowanie dokumentacji na poszczególne odcinki trasy )

Budowa obwodnicy Swarzędza (2024 r. – 4 200 000 zł, 2025 r. – 4 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na realizację odcinka obwodnicy od ul. Średzkiej do ul. Rabowickiej)

Budowa przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej – ul. Rabowicka (2025 r. – 300 000 zł)

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej Swarzędz – ul. Cieszkowskiego i ul. Polna (2024 r. – 100 000 zł, 2025 r. – 100 000 zł na opracowanie projektów przebudowy kolejnych odcinków drogi)

Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz (2024 r. – 432 500 zł, 2025 r. – 1 500 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na realizację zadania na terenach północnych osiedli mieszkaniowych)

Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych (2024 r. – 400 000 zł, 2025 r. – 300 000 zł, 2026 r. – 300 000 zł na m.in. zakończenie remontów ulic w Zalasewie, remont od ul. Granicznej do ul. Kupieckiej i Armii Poznań wraz z rondem)

Przebudowa ulic w Bogucinie (2024 r. – 200 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na przebudowę ul. ks. Janke i ul. Zielonej)

Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie (2024 r. – 150 000 zł, 2025 – 2 000 000 zł m.in. na zakończenie oprac. dokumentacji na budowę kładki dla pieszych oraz remontu nad rz. Główną)

Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie Zaborzu (2024 r. – 250 000 zł, 2025 r. – 1 500 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Paczkowa do Sokolnik oraz przebudowę ul. Rolnej w Paczkowie)

Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach (2024 r. – 150 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na dokończenie dokumentacji i przebudowę ul. Bliskiej od ul. Rabowickiej do ul. Bukowej)

Rozbudowa ulicy Olszynowej w Rabowicach (2024 r. – 3 200 000 zł na budowę chodnika)

Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie (2024 r. – 4 000 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł, 2026 r. – 3 000 000 zł m.in. na dokończenie budowy ul. Krańcowej) 

Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (2024 r. – 2 900 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na dokumentację i przebudowę łącznika ul. Działkowej z DK92, budowę parkingów przy ul. Łąkowej, czy przebudowę ul. Wyczółkowskiego)

Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (2024 r. – 2 600 000 zł, 2025 r. – 2 000 000, 2026 r. – 2 000 000 zł na dokończenie prac na ul. Hebanowej i Botanicznej oraz kontynuację robót na ul. Rivoliego i Heweliusza) 

Przebudowa ulic w Kobylnicy (2024 r. – 150 000 zł, 2025 r. – 1 700 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na budowę ul. Krótkiej oraz dokończenie dokumentacji dla ul. Leśnej i Sosnowej)

Przebudowa i modernizacja ulic w Gortatowie (2024 r. – 6 000 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł, 2026 r. – 2 000 000 zł na przebudowę ul. Królewskiej i dokończenie projektu ul. Marszałkowskiej)

Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92 (2024 r. – 150 000 zł, 2025 r. – 500 000 zł na kwestie geodezyjne i opracowanie dokumentacji)

Budowa tunelu pod torami kolejowymi (2024 r. – 3 000 000 zł, 2025 r. – 8 000 000 zł, 2026 r. – 10 000 000 zł na dokończenie uzgodnień i realizację inwestycji)

Przebudowa ulic w Jasinie i w Łowęcinie (2024 r. -1 500 000 zł, 2025 r. – 3 000 000 zł, 2026 r. – 3 000 000 zł na przebudowę ul. Sołeckiej)

Budowa przedłużenia istniejącej ścieżki rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł, 2026 r. – 1 000 000 zł na dokończenie projektu i realizację inwestycji)

Budowa ul. Czarnoleskiej i ul. Spółdzielczej w miejscowości Kruszewnia (2024 r. – 13 850 000 zł na realizację inwestycji)

Rozbudowa bazy transportowej w Garbach (2024 r. 1 000 000 zł, 2025 r. – 2 000 000 zł na budowę dyspozytorni oraz stacji benzynowej)

Modernizacja Cmentarza Komunalnego (2024 r. – 1 000 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł na dokończenie projektu i rozpoczęcie inwestycji)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce (2024 r. – 9 500 000 zł, 2025 r. – 10 200 000 zł na rozpoczęcie i realizację inwestycji)

Zmiana sposobu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł na realizację inwestycji)

Budowa Szkoły Podstawowej w Garbach (2024 r. – 100 000 zł, 2025 r. – 300 000 zł na wykonanie projektu placówki)

Budowa integracyjnego ośrodka rehabilitacji i terapii dla dzieci niepełnosprawnych (2024 r. – 9 294 093 zł na rozliczenie inwestycji realizowanej na os. Czwartaków)

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 500 000 zł, 2026 r. – 500 000 zł m.in. na ul. Ziołowej i Rutkowskiego w Jasinie i ul. Zielińskiej w Gruszczynie)

Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (2024 r. – 1 075 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł m.in. na dokończenie budowy obiektu w Garbach)

Adaptacja pomieszczeń w byłej Szkole Podstawowej w Zalasewie (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł na realizację zadania)

Modernizacja kompleksu sportowego i obiektów gminnych (2024 r. – 500 000 zł, 2025 r. – 500 000 zł na projekt kąpieliska miejskiego)

Remont dachu Przedszkola nr 1 w Swarzędzu (2024 r. – 690 000 zł na realizację zadania)

Modernizacja budynków przy ul. Wrzesińskiej 7 i ul. Piaski 4 w Swarzędzu w celu ich

dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami w mobilności lub percepcji (2024 r. – 1 157 000 zł)

Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie śródmieścia Swarzędza (2024 r. – 150 000 zł na realizację inwestycji)

Inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Rowerem i pieszo ulicą Średzką – Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia (2024 r. – 1 000 000 zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej sołectwa)

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Paprykowej oraz ul. Budowlanej w Paczkowie (2024 r. – 100 000 zł)

Ogród Społeczny – Poznańska 25 (2024 r. – 100 000 zł)

Plac zabaw pomiędzy os. Europejskim a os. Izabelin (2024 r. – 100 000 zł)

Park w Rabowicach – miejsce do wypoczynku dla mieszkańców (2024 r. – 50 000 zł)

Teqball z Unią Swarzędz (2024 r. – 50 000 zł na zakup dwóch wielofunkcyjnych stołów sportowych)

„Suchą nogą przez wieś” – wykonanie dokumentacji pod budowę ul. Krańcowej w Kobylnicy (2024 r. – 50 000 zł)

Strefa rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Bogucinie (2024 r. – 50 000 zł)

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rabowicach (2024 r. – 1 092 500 zł)

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (2024 r. – 500 000 zł na realizację inwestycji)

Projekt budowy drogi rowerowej i remontu chodnika wzdłuż trasy 92 na odcinku od ul. Kirkora do ul. Sośnickiej (2024 r. – 104 550 zł, 2025 r. – 1 000 000 zł na opracowanie dokumentacji i realizację inwestycji)

Remont schodów nad Jeziorem Swarzędzkim łączących ścieżkę spacerową z chodnikiem na skarpie przy osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu (2024 r. – 1 000 000 zł na realizację inwestycji)

- Reklama -
- Reklama -