wtorek, 23 kwietnia 2024
2 C
Swarzędz

Szamba i przydomowe oczyszczalnie do kontroli!

Rozpoczynają się kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie gminy. Jak informuje swarzędzki ratusz, w pierwszej kolejności zostaną skontrolowane sołectwa Bogucin i Garby.

Zobacz także

- Reklama -

Lada dzień swarzędzki magistrat rozpocznie kontrolę szamb i przydomowych oczyszczalni  ścieków. W pierwszej kolejności kontrolerzy wyruszą do Bogucina i Garbów. – Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Straży Miejskiej podczas kontroli w domu. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba – czytamy w komunikacie swarzędzkiego ratusza. W przypadku płatności przelewem konieczne jest okazanie potwierdzenia wykonania przelewu. Także właściciele posiadający na swojej działce przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą spodziewać się odwiedzin kontrolerów. – W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę – informuje Urząd Miasta i Gminy. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni zatem nadrobić zaległości jak najszybciej.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -