czwartek, 18 kwietnia 2024
4.9 C
Swarzędz

Skąd śmieciowy chaos w gminie?

Wrześniowa zmiana firmy odbierającej odpady ze Swarzędza i gminy spowodowała niemałe zamieszanie. Część mieszkańców zaczęła narzekać na opóźnienia w odbiorze odpadów, inni na brak harmonogramu ich wywozu. Także władze miasta nie są zadowolone. Zdaniem firmy odbierającej odpady zawinił głównie system generujący harmonogramy odpadów.

Zobacz także

- Reklama -

Zys nie startował w przetargu

1 września  zmieniła się firma zajmująca się wywozem odpadów komunalnych w naszej gminie. Miejsce dotychczasowego wykonawcy – Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Artura Zysa zajęła  firma FBSerwis, która przed kilkoma miesiącami wygrała ogłoszony przez Związek Międzygminny GOAP przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych w Swarzędzu. Wartość kontraktu to blisko 26 milionów złotych. Dodajmy, że dotychczasowa firma wywożąca odpady z naszej gminy – firma PUK A.Zys nie złożyła swojej oferty w przetargu na wywóz śmieci w swarzędzkim sektorze. FBSerwis natomiast, jak się dowiedzieliśmy, był jedyną firmą, która wystartowała w przetargu na Swarzędz.

Niestety, „debiutu” w naszej gminie FBSerwis nie może zaliczyć do udanych. Już  2-3 września pojawiły się liczne sygnały od mieszkańców, którzy podkreślali, że usługa nie jest należycie wykonywana, są opóźnienia, do wielu rejonów nie dotarły w ogóle harmonogramy z nowymi terminami wywozów, a w tych, które zamieszczono na stronie internetowej FBSerwis brakuje niektórych numerów posesji, albo terminów. Dość powiedzieć, że wiele osób wystawiło pojemniki z odpadami według starego harmonogramu, nie wiedząc nawet, że obowiązuje nowy, bo takiego im nie dostarczono.

Mieszkańcy ciskają gromy

W miniony piątek, 4 września w rozmowie z „Tygodnikiem Swarzędzkim” przedstawiciele FBSerwis informowali, że następnego dnia, tj. w sobotę, 5 września będą realizowali wszelkie opóźnienia i reklamacje. Niestety, w wielu rejonach naszego miasta i gminy nadal w tym czasie nie odebrano części pojemników. I nie były to pojedyncze posesje, ale cały ulice czy części osiedli. Poważna dyskusja rozgorzała na ten temat m.in. na redakcyjnym Facebooku: – Kompletny bezsens. Śmieci leżą od sierpnia a jak wiadomo nie było wtedy obowiązku segregacji… Do naszego śmietnika wejść się nie da…. – pisał jeden z naszych Czytelników. – Wyczuwam, że będą ogromne kłopoty z tą nową firmą. Na samym wstępie już opóźnienia i zaległości? – zastanawia się kolejny. – Pamiętam jak mieszkałam w Poznaniu i śmieci również zabierała firma FBSerwis. A raczej ich nie zabierała. Śmieci fruwały po osiedlu – tyle ich było, bo nie przyjeżdżali na czas. – czytamy w kolejnych wpisach. W całej dyskusji oberwało się także ZM GOAP: – Obywatele mają umowy z GOAP. Oni za wszystko odpowiadają. I na nich trzeba wywierać jak największą presję. A to jak poradzą sobie ze swoim kooperantem to już ich problem. – pisze kolejny Czytelnik. O trudnej sytuacji „śmieciowej” na osiedlach poinformowała w międzyczasie także Spółdzielnia Mieszkaniowa, publikując stosowne oświadczenie na swojej stronie internetowej: –  We wrześniu br. nasiliły się interwencje mieszkańców Swarzędza dotyczące hałd odpadów zmieszanych oraz surowców wtórnych zalegających w/przy altanach śmietnikowych. Mieszkańcy skarżą się, że nie mają gdzie wyrzucić śmieci oraz przesegregowanych odpadów, gdyż pojemniki są pełne. Ze swojej strony Spółdzielnia Mieszkaniowa zapewnia, że od pierwszych dni września na bieżąco przekazuje ZM „GOAP” wszystkie interwencje mieszkańców zgłaszane w Administracjach Osiedli oraz informacje o bałaganie zauważonym przez gospodarzy domów przy altanach śmietnikowych, z których odpady nie są wywożone – poinformowała Spółdzielnia.

Burmistrz: Drastyczny spadek jakości i terminowości

W poprzedni poniedziałek burmistrz Marian Szkudlarek wystosował w tej sprawie pismo do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”: – W związku ze zmianą od 1 września br. głównego wykonawcy usług odbioru odpadów komunalnych, zauważalny jest drastyczny spadek jakości, a przede wszystkim terminowości wykonywania usługi – podkreślał gospodarz gminy. Burmistrz zaapelował do dyrektora Biura Związku Międzygminnego GOAP Andrzeja Springera o wyegzekwowanie od wykonawcy regularnego i terminowego odbioru odpadów komunalnych z terenu sektora nr XII (czyli gminy Swarzędz).

Natomiast w środę, 9 września na stronie internetowej ratusza opublikowano oficjalne oświadczenie władz miasta w tej sprawie: – Podczas rozmowy telefonicznej z dyrektorem Biura ZM GOAP otrzymałem informację, iż problemy w zakresie odbioru odpadów wynikają z następujących czynników. Po pierwsze, nastąpiły istotne zmiany w systemie gospodarki odpadami, które wiązały się m.in. z koniecznością złożenia deklaracji o wysokości opłaty zarówno przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jak i mieszanych objętych działalnością ZM GOAP. W związku z powyższym, zmianie musiały ulec również harmonogramy odbioru odpadów, w których to konieczne było uwzględnienie obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów dla wszystkich nieruchomości na terenie Związku, w tym gminy Swarzędz. Po drugie, zmianie uległ Wykonawca świadczący usługę odbioru odpadów na Sektorze XII, do którego należy gmina Swarzędz. Dotychczas ww. usługę świadczyła firma PUK Zys. Od 1 września, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nowym Wykonawcą została firma FB Serwis, w związku z czym, w niektórych przypadkach, doszło do sytuacji braku realizacji usługi odbioru odpadów wynikających z rozbieżności w harmonogramach – wyjaśnia burmistrz Marian Szkudlarek. – Po mojej interwencji w Biurze ZM GOAP już 7 września br., po godz. 15.00 ZM GOAP, do którego zadań należy organizacja systemu gospodarowania odpadami, otrzymał informacje od firmy FB Serwis, iż odebrała ona odpady m.in. z osiedli Czwartaków, Dąbrowszczaków oraz Zygmunta III Wazy. Wykonawca zadeklarował również niezwłoczne odebranie odpadów z pozostałych ulic. Ponadto ZM GOAP poinformował mnie, iż wszelkie zgłoszenia są na bieżąco przekazywane firmie FBSerwis z prośbą o pilny ich odbiór. ZM GOAP w ramach swoich działań nadzorczych nad firmą odbierającą odpady, zlecił również kontrole oraz wizje Miejsc Gromadzenia Odpadów w Swarzędzu – informuje gospodarz gminy.

ZM GOAP: Wyciągniemy konsekwencje

Także i my skontaktowaliśmy się z GOAPEM w kwestii opóźnień w odbiorze śmieci w naszej gminie. Jak zapewniają jego przedstawiciele, wszelkie z zakłócenia związane zarówno ze zmianami systemu gospodarki odpadami oraz świadczeniem usługi przez nowego wykonawcę są na bieżąco wyjaśniane. – Jesteśmy w stałym kontakcie z firmą FB Serwis, która zobligowała się również do niezwłocznego dostarczenia mieszkańcom aktualnych harmonogramów i odbioru odpadów zgodnie z nimi. Ponadto pragnę zaznaczyć, iż wobec Wykonawcy zostaną wyciągnięte konsekwencje, które reguluje umowa zawarta pomiędzy ZM GOAP a firmą FBSerwis –  mówi Monika Iwańska z Działu Obsługi Klienta i Komunikacji ZM GOAP. – Zmiana dotychczasowego systemu gospodarki odpadami jest uwarunkowana ustawowymi zapisami. Prosimy zatem mieszkańców o wyrozumiałość w pierwszych dniach funkcjonowania nowych zasad odbioru odpadów – dodaje.

FBSerwis: Przepraszamy, ale zawinił system

Co na to FBSerwis? Skontaktowaliśmy się z firmą, prosząc o komentarz do tej sprawy. Zdaniem przedsiębiorstwa zawinił system generujący harmonogramy odbioru odpadów: – Od 1 września mieszkańców Swarzędza obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów. Jednocześnie chciałbym serdecznie przeprosić wszystkich, którzy mieli problem z uzyskaniem nowego harmonogramu, w związku z czym nie mogli wystawić swoich odpadów w odpowiednim terminie.

Niestety, duża część reklamacji spowodowana została przez problemy techniczne związane z systemem generującym harmonogramy odbioru odpadów, który pomijał wiele wprowadzonych danych. W konsekwencji, mieszkańcy niektórych nieruchomości nie mogli znaleźć odpowiedniego harmonogramu na wskazanej przez FBSerwis stronie: fbserwis-harmonogram.smok.net.pl. –  wyjaśnia Sławomir Ochliński, Dyrektor Zespołu Kontraktów FBSerwis. – W związku z tym, że system nie generował harmonogramów dla niektórych nieruchomości, pracownicy FBSerwis, którzy pod koniec sierpnia, czyli jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usługi, rozwozili mieszkańcom papierowe wersje nowych harmonogramów, nie mogli dostarczyć ich do tych posesji, które nie były pokazywane przez system. Zidentyfikowaliśmy już problem w działaniu systemu i zapewniamy, że zostanie on szybko i skutecznie naprawiony – deklaruje przedstawiciel firmy: – Żałujemy, że nie udało nam się dopilnować, aby system działał w 100% prawidłowo przed rozpoczęciem świadczenia usługi, ale zapewniamy, że dołożyliśmy wszelkich starań przy wprowadzaniu do niego danych. Dodatkowo, aby usprawnić proces dystrybucji nowych harmonogramów, zdecydowaliśmy się wybrać dostawcę systemu, który od dawna generuje harmonogramy odbioru odpadów dla nieruchomości objętych działalnością ZM GOAP, więc ma doświadczenie w tym zakresie, co niestety nie uchroniło nas przed problemami technicznymi – podkreśla Sławomir Ochliński, apelując – w imieniu FBSerwis – do swarzędzan o wyrozumiałość. – Proszę pamiętać, że poprzednia firma działała na terenie Swarzędza od wielu lat, a co za tym idzie doskonale znała wszystkie trasy i nieruchomości. Nasi pracownicy dopiero poznają sektor w Swarzędzu i uczą się tras przejazdu, czego nie ułatwiła im niespodziewana usterka systemu, która nam przysporzyła dodatkowej pracy, a Państwu niedogodności. Chciałbym zapewnić mieszkańców, że bardzo zależy nam na należytym i terminowym odbiorze odpadów, dlatego staramy się, aby jak najszybciej usunąć wszelkie konsekwencje błędnego działania systemu, czyli zrealizować zaległe odbiory i dostarczyć wszystkim mieszkańcom nowe harmonogramy – podsumowuje S. Ochliński.

9 września br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Biura Związku ZM GOAP z firmą FB Serwis.

Celem spotkania było omówienie sytuacji związanej z brakiem terminowego odbioru odpadów przez Wykonawcę w pierwszym tygodniu realizacji usługi.

Podczas spotkania firma FB Serwis przedstawiła plan działań zaradczych i zobowiązała się do:

  • zwiększenia kadry odbierającej odpady o 3 nowe załogi,
  • wzmocnienia floty odbierającej odpady o 2 pojazdy. W kolejnych dwóch tygodniach na terenie Miasta i Gminy Swarzędz odpady odbierać będzie 11 pojazdów, a nie jak do tej pory 9,
  • przeprowadzenia uzupełniającej dystrybucji harmonogramów odbioru odpadów do dnia 14 września br.,
  • odbioru papieru oraz metali i tworzyw sztucznych z terenu osiedli z częstotliwością 3 razy w tygodniu,
  • odbioru szkła z terenu osiedli z częstotliwością 2 razy w tygodniu,
  • przeprowadzenia interwencyjnych odbiorów w najbliższą sobotę tj. 12 września br. (w przypadku zalegania odpadów wynikających z braku odbioru).

W minioną sobotę miał miejsce kolejny wywóz interwencyjny, realizowany przez firmę FBSerwis. Część zalegających pojemników zniknęła z ulic naszej gminy, część jednak nadal ciągle jeszcze nie została odebrana.  GOAP w swoim komunikacie z 15 września żąda od FBSerwis usunięcia wszelkich nieprawidłowości w terminie do 25 września oraz dostarczenia mieszkańcom harmonogramów.

Związek Międzygminny GOAP prosi, by zgłoszenia dotyczące braku odbioru odpadów zgłaszać drogą elektroniczną na bok@goap.org.pl (lub poprzez Fanpage GOAP na Facebooku w wiadomości prywatnej).
W zgłoszeniu należy podać:
– dokładny adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie,
– frakcję odpadów, która nie została odebrana,
– termin niezrealizowania odbioru.

Fotorts
- Reklama -
- Reklama -